Nền tảng để dân tộc Việt Nam có được những thành tựu vĩ đại

Hà Nội (TTXVN 6/5/2024) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), phóng viên TTXVN tại Lào và báo chí địa phương đã phỏng vấn đồng chí Phankham Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về ý nghĩa của sự kiện “chấn động địa cầu” này; những thành tựu mà Đảng và nhân dân Việt Nam giành được sau 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng như những bài học quý giá mà Lào đã rút ra được từ sự kiện lịch sử này.

Đồng chí Phankham Pheuyavong, Bí thư Tung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng NDCM Lào tại cuộc trả lời phỏng vấn. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Phankham Pheuyavong nhấn mạnh Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vẻ vang nhất trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân Việt Nam, được lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới ghi nhận trong thế kỷ XX vì đã đập tan thành lũy hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

Theo ông Phankham Pheuyavong, Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng của ba nước Đông Dương, mà còn là chiến thắng khiến chủ nghĩa thực dân kiểu cũ lần đầu tiên bị đánh bại trên thế giới, trở thành tấm gương sáng và là điểm tựa vững chắc để các nước thuộc địa đứng lên đấu tranh chống lại sự áp bức, bóc lột và ách thống trị của thực dân kiểu cũ ở nhiều nơi trên thế giới.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho rằng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã góp phần đập tan ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương và công nhận nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia, điều đã tạo nền tảng giúp cho nhân dân Việt Nam anh em có được sự phát triển toàn diện, đạt được những thành tựu vĩ đại và có ý nghĩa lịch sử. Chính trị luôn được giữ vững ổn định, vai trò lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam được nâng cao, hệ thống hành chính quản trị nhà nước vững mạnh, được nhân dân tin tưởng và một lòng đi theo Đảng. Kinh tế liên tục tăng trưởng ổn định, điều không chỉ giúp người dân thoát nghèo, đời sống ngày càng được cải thiện, đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, mà còn giúp nâng cao sức mạnh tổng thể của đất nước. 

Theo ông Phankham Pheuyavong, 70 năm sau Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, Việt Nam không chỉ thống nhất được đất nước, thu non sông về một mối, mà còn giữ vững nền độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ bao gồm cả vùng biển, vùng trời, hải đảo và chế độ xã hội chủ nghĩa. Lĩnh vực đối ngoại của Việt Nam cũng ngày càng mở rộng, vị trí, vai trò và ảnh hưởng của Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế ngày càng được nâng cao…

Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Phankham Pheuyavong cho rằng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đem lại những bài học quý giá, giúp thúc đẩy quá trình giải phóng dân tộc và thành lập Nhà nước CHDCND Lào. Bài học thứ nhất là về cách huy động tinh thần yêu nước, ý trí kiên cường, kiên trì, dũng cảm, và quyết giành thắng lợi trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân các dân tộc Lào. Bài học thứ hai là về phát huy tính độc lập dân tộc, tự chủ, tự hoàn thiện, tự cường, tư duy sáng tạo trong việc đưa ra đường lối cách mạng và chiến lược quân sự đúng đắn. Bài học thứ ba là về tạo dựng tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Bài học thứ tư là cách phối hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sự giúp đỡ hỗ trợ các nước láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế. 

Ông Phankham Pheuyavong nhấn mạnh 4 bài học nêu trên chính là lý luận soi đường, là bài học thực tiễn sinh động đã được các chiến sĩ cách mạng Lào vận dụng một cách linh hoạt vào sự nghiệp cách mạng Lào, điều đã được minh chứng trong thực tế là việc thành lập Nhà nước CHDCND Lào vào tháng 12/1975.

Nhân dịp này, đồng chí Phankham Pheuyavong cũng bày tỏ sự tưởng nhớ và tri ân tới công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Đại tướng Võ Nguyên Giáp; gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam vì những chiến thắng và thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong những thập kỷ qua.

Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp tục giành được những thắng lợi và thành công lớn hơn nữa; chúc cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào mãi mãi bền vững và ngày càng đơm hoa kết trái./.

Phạm Kiên – Bá Thành