Ngày 25/3/1954: Bộ Chỉ huy Mặt trận đề ra nhiệm vụ cho đợt tiến công thứ 2

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Phó Thủ tướng Thường trực; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòngVõ Nguyên Giáp

Từ ngày 25 đến 27/3/1954, Đảng ủy mặt trận triệu tập Hội nghị bàn về kế hoạch tác chiến Đợt 2, trong đó hướng chính là tiến công các điểm cao phía Đông.

 

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí trong Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu kế hoạch tác chiến Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

  Trong bản báo cáo tại Hội nghị, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Đảng ủy, tóm tắt tình hình sau nửa tháng chiến đấu và kế hoạch tác chiến Đợt 2.

  * Về kết quả sau nửa tháng chiến đấu: vô hiệu hóa các trận oanh tạc của địch

Kết quả Đợt 1 ta đã tiêu diệt 3 tiểu đoàn địch, trong đó có 2 tiểu đoàn tinh nhuệ vào bậc nhất, đã phá vỡ phòng tuyến ngoại vi, làm cho tung thâm* của địch bộc lộ ở phía Bắc và Đông Bắc. Ta đã đánh địch phản kích, tiêu hao thêm một số địch, đã pháo kích diệt thêm nhiều mục tiêu khác.

Sau khi bị tiêu diệt một bộ phận sinh lực quan trọng và mất cả ba trung tâm đề kháng cửa ngõ Đông Bắc và phía Bắc, địch đã tăng viện được một số đơn vị nhưng chưa đủ bổ sung những tổn thất vừa qua. Tuy vậy, lực lượng của chúng vẫn còn mạnh. Pháo binh và không quân hoạt động ngày càng ráo riết hòng phá các trận địa và sát thương sinh lực ta.

Sau những chiến thắng đầu tiên, ta đã chấn chỉnh lực lượng, xây dựng trận địa tiến công và bao vây. Nhờ công trình to lớn gần 100 ki-lô-mét giao thông hào mới được đào và xây dựng đúng tiêu chuẩn mà ta đã bước đầu có điều kiện hạn chế viện binh của địch, gây khó khăn cho việc tiếp tế của chúng và nhất là phát huy được tất cả các cỡ hoả lực từ súng cối trở lên để uy hiếp khu phòng thủ tung thâm địch. Một thành công quan trọng của việc xây dựng trận địa là đã làm cho các trận oanh tạc của địch gần như vô hiệu quả. Hơn thế nữa, với trận địa được xây dựng ta đã thực hiện được việc thắt chặt vòng vây và tạo điều kiện tiếp cận để tiến công địch.

  * Về chủ trương tác chiến Đợt 2: hướng chính là tiến công các điểm cao phía Đông

Bản báo cáo chỉ rõ: Đảng ủy mặt trận chủ trương tập trung ưu thế tuyệt đối binh hoả lực, tiêu diệt toàn bộ khu vực phía đông Điện Biên Phủ, nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch trong đó có một số đơn vị cơ động, chiếm lĩnh các điểm cao phía Đông, biến các điểm cao đó thành trận địa của ta để uy hiếp khu vực Mường Thanh. Ở phía Tây, ta diệt một số cứ điểm tiến sát vào sân bay. Thực hiện chủ trương trên tức là tạo đầy đủ điều kiện để chuyển sang tổng công kích, tiêu diệt toàn bộ quân địch trong tập đoàn cứ điểm.

So với đợt trước, cuộc chiến đấu sắp tới không giản đơn ở chỗ chỉ tiêu diệt từng tiểu đoàn địch riêng lẻ mà là một cuộc chiến đấu rất lớn, phức tạp, nhằm tiêu diệt nhiều tiểu đoàn địch trong một loạt trận công kiên tiêu diệt cứ điểm và những trận chiến đấu thọc sâu vào tung thâm sát sông Nậm Rốm. Đợt 2 có tầm quan trọng đặc biệt có tính chất quyết định để tạo điều kiện chuyển sang tổng công kích, giành toàn thắng cho chiến dịch. Chưa bao giờ bộ đội ta nhận một nhiệm vụ đánh công sự vững chắc to lớn như lần này.

Sân bay Mường Thanh bị quân ta pháo kích trong chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

  * Cũng trong ngày 25/3/1954, để củng cố và phát triển thắng lợi, giành toàn thắng cho chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi Kế hoạch công tác của Tổng Quân ủy về quân sự, chính trị, cung cấp đến các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Cung cấp và các đơn vị, yêu cầu nghiên cứu kỹ để thấu triệt chủ trương và tích cực thi hành, giành toàn thắng cho chiến dịch.

 Bản Kế hoạch nêu rõ: trong đợt tác chiến vừa qua, chúng ta đã giành được thắng lợi lớn. Tình hình căn bản hiện có lợi cho ta.

 Để củng cố và phát triển thắng lợi, giành toàn thắng cho chiến dịch, nhiệm vụ chủ yếu hiện nay là:

Nhanh chóng hoàn thành xây dựng trận địa bao vây và tấn công để tất cả các hỏa lực cầu vồng của ta có thể khống chế sân bay, uy hiếp tung thâm địch, không cho địch thả dù tăng viện và tiếp tế, tạo điều kiện cần thiết để tiêu diệt toàn bộ quân địch, đồng thời xây dựng trận địa cắt đứt sự liên lạc của địch giữa Mường Thanh và Hồng Cúm.

Chủ trương tác chiến này cần phải quán triệt trong toàn quân từ cán bộ đến chiến sĩ./.

* tung thâm: chiều sâu của trận địa; sâu vào trong; thọc sâu vào (Đại Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa-Thông tin, Hà Nội, 1998, tr. 1749)


Nguồn:

- TTXVN

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Điện Biên Phủ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tổng tập Hồi ký, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2010

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Điện Biên Phủ, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2014

- Đại tướng Hoàng Văn Thái: Tổng tập, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2004, tr. 77 - 79