[Infographics] Ngày Đại dương thế giới 2020: Những thông điệp của đại dương

Hà Nội (TTXVN 8/6/2020) Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chọn ngày 8/6 hằng năm là Ngày Đại dương Thế giới. Mục tiêu của việc kỷ niệm ngày này là nhằm nâng cao nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của biển và đại dương.