[Infographics] Ngày Đại dương thế giới 2024: “Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương”

Hà Nội (TTXVN 8/6/2024) Với chủ đề “Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương”, Ngày Đại dương thế giới 8/6/2024 kêu gọi các quốc gia và tổ chức cùng khám phá, đánh thức những hiểu biết về đại dương; cùng nỗ lực thay đổi để bảo vệ đại dương vì một đại dương xanh và bền vững.