[Photo] “Nghề làm xôi ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ” trở thành Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Hà Nội (TTXVN 17/2/2024) Chiều 17/2/2024, Lễ hội truyền thống xôi Phú Thượng lần thứ VII và Lễ công bố quyết định ghi danh “Nghề làm xôi ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ” vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia được tổ chức tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

 • Lễ trao bằng công nhận “Nghề làm xôi ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ” là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Lễ trao bằng công nhận “Nghề làm xôi ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ” là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Các đơn vị tham dự hội thi nhận hoa của Ban tổ chức (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Lễ trao bằng công nhận “Nghề làm xôi ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ” là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Các đại biểu tham quan các gian thi hội xôi (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Các đại biểu tham quan các gian thi hội xôi (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Các đại biểu tham quan các gian thi hội xôi (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) Bùi Thị Lan Hương phát biểu khai mạc buổi lễ (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi lễ (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Màn trống hội tại buổi lễ (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Các món xôi tham dự thi nấu xôi tại Lễ hội truyền thống xôi Phú Thượng lần thứ VII (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Tiết mục múa lân biểu diễn tại chương trình (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Tiết mục múa lân biểu diễn tại chương trình (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Các món xôi tham dự thi nấu xôi tại Lễ hội truyền thống xôi Phú Thượng lần thứ VII (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN