[Infographics] Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Hà Nội (TTXVN 17/3/2018) "Thương tiếc, vĩnh biệt đồng chí Phan Văn Khải, người con ưu tú của quê hương đất thép Củ Chi anh hùng, người Đảng viên Cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trọn cuộc đời hoạt động của mình, đồng chí đã có nhiều công lao và đóng góp lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Với đức tính khiêm tốn, giản dị, gương mẫu, gần gũi và giàu lòng nhân ái, hình ảnh đồng chí Phan Văn Khải luôn in đậm vào tình cảm anh em, đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế." (Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh viết trong sổ tang).