[Video] Nhà văn Nguyên Hồng

Hà Nội (TTXVN 5/11/2023) Ngày 5/11/1918, nhà văn Nguyên Hồng - cây bút hiện thực xuất sắc của nền văn học hiện đại Việt Nam - đã chào đời. Ông được xem là nhà văn của những người cùng khổ, một “Goócki của Việt Nam”, người đã đem vào những trang sách muối mặn mồ hôi và đất bụi của cuộc đời. Từng trang văn ông là từng trang đời thấm đẫm nước mắt số phận con người những năm tháng trước Cách mạng, là nỗi khổ đau cùng cực của con người nhưng ẩn chứa cả tấm lòng cảm thông sâu sắc của một nhà văn lớn.