[Photo] Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko thăm Đại nội Huế (3/2017)

Hà Nội (TTXVN 4/3/2017) Trong chuyến thăm thành phố Huế, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko cùng thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế tại Nhà hát Duyệt Thị Đường.

  • Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko thăm Đại nội Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

  • Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko thăm Đại nội Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

  • Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko thăm Đại nội Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

  • Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko thăm Đại nội Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

  • Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko với các đại biểu tại Nhà lưu niệm Phan Bội Châu, số 15 đường Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

  • Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko với các đại biểu tại Nhà lưu niệm Phan Bội Châu, số 15 đường Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

  • Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko với các đại biểu tại Nhà lưu niệm Phan Bội Châu, số 15 đường Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

  • Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko nghe Nhã nhạc cung đình Huế tại Nhà hát Duyệt Thị Đường. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)