[Photo] Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; (2/4/2016 - 21/9/2018)Trần Đại Quang

Hà Nội (TTXVN 1/3/2017) Ngay sau lễ đón chính thức vào sáng 1/3/2017, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã có cuộc hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Phủ Chủ tịch.

  • (Ảnh: Minh Sơn)

  • (Ảnh: Minh Sơn)

  • (Ảnh: Minh Sơn)

  • (Ảnh: Minh Sơn)

  • (Ảnh: Minh Sơn)