[Photo] Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Hà Nội (TTXVN 1/3/2017) Ngay sau lễ đón chính thức vào sáng 1/3/2017, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã có cuộc hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Phủ Chủ tịch.

  • (Ảnh: Minh Sơn)

  • (Ảnh: Minh Sơn)

  • (Ảnh: Minh Sơn)

  • (Ảnh: Minh Sơn)

  • (Ảnh: Minh Sơn)