[Photo] Nhân dân miền Nam trực tiếp chống xâm lược Mỹ và tay sai, làm phá sản nhiều chiến lược chiến tranh của Mỹ, giải phóng miền Nam

 • Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra mắt tại Đại hội lần thứ nhất (16/2/1962).

 • Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam duyệt một đơn vị vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam.

 • Xác xe bọc thép Mỹ bị quân giải phóng Củ Chi đánh lật nhào (1968)

 • Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong buổi ra mắt (1969).

 • Cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng tung bay trên nóc đồn địch.

 • Quân giải phóng đánh chiếm căn cứ địch

 • Phiên họp đầu tiên của “Hội nghị Pari về Việt Nam” (1969).

 • Lễ ký chính thức “Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam" (27/1/1973).

 • Quân đội Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam (1973).

 • Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại miền Nam Việt Nam cuốn cờ rút khỏi Việt Nam (1973).

 • Đánh chiếm căn cứ không quân Tân Sơn Nhất (30/4/1975).

 • Xe tăng của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đánh chiếm Dinh Độc Lập (30/4/1975).

 • Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện (30/4/1975).

 • Đồng bào chiến sĩ miền Nam đón Chủ tịch Tôn Đức Thắng sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975)

 • Lễ mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng tại Hà Nội (15/5/1975)

 • Lễ mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng tại Hà Nội (15/5/1975)

 • Lễ mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng tại Thành phố Sài Gòn (15/5/1975).

 • Lễ mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng tại Thành phố Sài Gòn (15/5/1975).

 • Đón đoàn đại biểu nhân dân miền Bắc, do ông Trường Chinh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, làm Trưởng đoàn, vào Thành phố Sài Gòn dự Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc (11/1975).