Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Fidel Castro đi thăm vùng Giải phóng miền Nam thắng lợi trở về (16/9/1973)

Tin miền Bắc của Việt Nam Thông tấn xã số 259, ngày 16/9/1973