Những Hiệp định, Thỏa thuận và Chương trình hợp tác Việt Nam-Bulgaria đã ký kết

Hà Nội (TTXVN 23/9/2023) Việt Nam và Bulgaria thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 8/2/1950. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Bulgaria của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 8/1957 đã đặt nền móng và dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Bulgaria.

73 năm qua, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Bulgaria. Đặc biệt trong những năm gần đây, quan hệ truyền thống đó đã có những bước phát triển mới rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch…

Hai nước đã ký các hiệp định, thỏa thuận hợp tác về nhiều lĩnh vực, cụ thể:

- 1996-1998: hai nước đã ký các Hiệp định:

+ Khuyến khích và bảo hộ đầu tư

+ Tránh đánh thuế trùng

+ Hợp tác về khoa học công nghệ

 - 2000-2001: hai nước đã ký các Hiệp định:

+ Hợp tác trong lĩnh vực bưu chính viễn thông

+ Hợp tác văn hóa, khoa học và giáo dục

+ Vận tải biển

+ Kinh tế - thương mại, dành cho nhau quy chế tối huệ quốc

 - 2006-2008: hai nước đã ký các Hiệp định:

+ Hiệp định kinh tế

+ Hiệp định hợp tác du lịch

+ Biên bản ghi nhớ về hợp tác xuất khẩu lao động

 - 2012-2014: hai nước đã ký các Thỏa thuận và các Chương trình hợp tác:

+ Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giai đoạn 2012-2016

+ Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2014-2016

+ Chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2014-2016

+ Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản

 - 2015: hai nước đã ký Hiệp định phòng chống tội phạm

 - 2018-2019: hai nước đã ký các Thỏa thuận:

+ Thỏa thuận hợp tác về lao động, việc làm và an sinh xã hội

+ Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giai đoạn 2019-2023./.

                                                                 (Cập nhật đến tháng 9/2023)