[Infographics] OANA và các kỳ họp Đại hội đồng

Hà Nội (TTXVN 24/10/2022)