Ông Đặng Ngọc Tùng được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá IX

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2006-2016)Đặng Ngọc Tùng

Hà Nội (TTXVN 28/12/2006)

      Sau hai ngày làm việc, chiều 28/12/2006, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động( LĐLĐ) Việt Nam khoá IX đã bế mạc.

    Hội nghị đã tập trung thảo luận nội dung: báo cáo tổng kết các hoạt động Công đoàn năm 2006, nhiệm vụ năm 2007; kế hoạch  đại hội công đoàn các cấp; những định hướng chuẩn bị nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội X Công đoàn Việt Nam.

          Ban chấp hành đã chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại, khó khăn, thử thách đối với tổ chức Công đoàn, nhất là những tác động tiêu cực đối với tổ chức Công đoàn và công nhân viên chức lao động sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Việc đẩy nhanh tiến trình sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và tư nhân sẽ làm lực lượng lao động ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng nhanh và thường xuyên chuyển dịch; mối quan hệ  lao động có những diễn biến phức tạp hơn; tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn chưa theo kịp tình hình mới... là những thách thức lớn đối với hoạt động công đoàn.

         Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhất trí đề ra 7 nhiệm vụ chủ yếu của các cấp Công đoàn  năm 2007, chuyển mạnh hoạt động vào nhiệm vụ trung tâm là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân- lao động, giải quyết hài hoà các mối quan hệ  lao động. Các cấp Công đoàn vận động  CNVC-LĐ tham gia  xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia công cuộc cải cách hành chính, đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp. Tổ chức công đoàn tiếp tục đẩy mạnh Chương trình phát triển 1 triệu đoàn viên ở các thành phần kinh tế, trong đó ưu tiên phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong khu vực ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2007.

          Đại hội công đoàn cấp cơ sở sẽ tiến hành từ giữa quý III/2007 đến hết quý IV /2007. Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trong quý I/2008. Công đoàn ngành  trung ương, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, LĐLĐ các tỉnh thành phố hoàn thành trong quý II/2008. Đại hội X Công đoàn Việt Nam sẽ được tổ chức vào quý IV/2008. 

         Tại hội nghị này, Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã bầu bổ sung ông Đặng Ngọc Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.

 Hương Thủy