Ông Đặng Ngọc Tùng tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI

Hà Nội (TTXVN 30/07/2013)

Sáng 30/7/2013, tại Hà Nội, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã hoàn thành chương trình đề ra, sau 4 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước giai cấp công nhân, đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động cả nước. Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI.

Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X tại Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công đoàn Việt Nam.

Toàn cảnh bế mạc Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN.


Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua mục tiêu, phương hướng của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 là: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu phấn đấu và nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt các chức năng của Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018 và thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI. Các nội dung được thông qua tại Đại hội XI Công đoàn Việt Nam là kết tinh trí tuệ và tâm huyết của toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và của các cấp công đoàn cả nước; là sự tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về tổ chức và hoạt động công đoàn 5 năm qua, để tiếp tục đổi mới và phát triển trong 5 năm tới.

Đại hội đã thống nhất số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 175 người. Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI gồm 172 ủy viên, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn để gánh vác những trọng trách do đoàn viên và các cấp công đoàn cả nước giao phó.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 24 Ủy viên. Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI. 5 Phó Chủ tịch gồm: ông Mai Đức Chính; bà Nguyễn Thị Thu Hồng; ông Nguyễn Văn Ngàng; ông Trần Văn Lý; ông Trần Thanh Hải. Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm 15 thành viên

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI đã được Đại hội bầu khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, quyết tâm cùng với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn trong cả nước, phát huy mạnh mẽ truyền thống và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, quyết tâm phấn đấu đi tiên phong trong thực hiện phương châm hành động “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”. Trước mắt, các cấp Công đoàn dấy lên phong trào thi đua yêu nước liên tục sôi nổi và rộng khắp trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2013.

Tối cùng ngày, tại Cung Văn hóa Hữu nghị, cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức công nhân, lao động Thủ đô sẽ tổ chức Lễ Mít tinh và chương trình văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.


Hương Thủy- Khiếu Tư