Pa-man Các-nô và bác Hồ nắm tay nhau hát nhảy hòa vui với với trên 8.000 thiếu niên trong trại ''Bồ câu trắng''

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 28/6/1959