[Photo] Pháp: Bầu cử Quốc hội vòng 2

Hà Nội (TTXVN 7/7/2024) Vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp diễn ra ngày 7/7/2024 tại 500 khu vực bầu cử, với hơn 1.000 ứng cử viên tham gia cạnh tranh những ghế còn lại trong tổng số 577 ghế tại Quốc hội, sau khi đã có 76 ứng cử viên trúng cử trong vòng một. Khoảng 30.000 cảnh sát và hiến binh đã được triển khai tại các điểm bầu cử.

  • Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 tại điểm bầu cử ở Draveil, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 7/7/2024. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 tại điểm bầu cử ở Le Touquet, Pháp, ngày 7/7/2024. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 tại điểm bầu cử ở Le Touquet, Pháp, ngày 7/7/2024. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 tại điểm bầu cử ở Lyon, Pháp, ngày 7/7/2024. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 tại điểm bầu cử ở Le Touquet, Pháp, ngày 7/7/2024. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 tại điểm bầu cử ở Etaples, Pháp, ngày 7/7/2024. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

  • Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 tại điểm bầu cử ở Etaples, Pháp, ngày 7/7/2024. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 tại điểm bầu cử ở Toulouse, Pháp, ngày 7/7/2024. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 tại điểm bầu cử ở Toulouse, Pháp, ngày 7/7/2024. Ảnh: Getty Images/ TTXVN