Phát biểu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Quốc yến chào mừng của Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 161 ngày 10/6/1999