Phát biểu nhận nhiệm vụ của Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng (7/2011)

Hà Nội (TTXVN 23/7/2011)

Chiều 23/7/2011, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII phát biểu nhận nhiệm vụ. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý,

Thưa đồng bào, cử tri cả nước!

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII và nhân danh cá nhân, tôi chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội về sự tín nhiệm đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm cao cả, nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII chân thành cảm ơn đồng chí Chủ tịch Quốc hội và tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về những đóng góp to lớn và những bài học kinh nghiệm hoạt động quý báu, cũng như những tình cảm, sự tín nhiệm đã dành cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII và cá nhân tôi sẽ kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khóa trước, nỗ lực phấn đấu cùng các vị đại biểu Quốc hội đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới, phát huy trí tuệ, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân để thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng Quốc hội xứng đáng với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ luôn rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức lối sống, nâng cao trình độ năng lực công tác; kiên quyết phòng chống quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời sẽ gắn bó với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức hữu quan, sự ủng hộ của cử tri cả nước, của đồng bào ta ở nước ngoài, của Quốc hội, nhân dân các nước vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Xin chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo cách mạng, các vị khách quý và các đại biểu Quốc hội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chúc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội./.