[Video] Phát huy truyền thống học sinh, sinh viên trong thời kỳ mới

Hà Nội (TTXVN 9/1/2024) Cách đây 74 năm, tháng 2 năm 1950, Đại hội Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tại Việt Bắc đã quyết định chọn 9 tháng 1 làm Ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam. Nhìn lại lịch sử, trong mỗi giai đoạn phát triển của cách mạng, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam luôn phát huy sức mạnh, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, có lý tưởng, bản lĩnh vững vàng, tiếp cận nhanh với tri thức mới, là nguồn nhân lực quan trọng để xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển.

Phát huy truyền thống học sinh, sinh viên trong thời kỳ mới