[Photo] Phe đối lập Senegal mừng chiến thắng sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống (3/2024)

Hà Nội (TTXVN 25/3/2024) Ngày 25/3/2024, một số ứng cử viên của phe đối lập ở Senegal tuyên bố ông Bassirou Diomaye Faye là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này, sau khi các cuộc kiểm phiếu đầu tiên cho thấy ông Faye dẫn đầu về số phiếu bầu. Phe đối lập cũng đã xuống đường tổ chức mừng chiến thắng sớm.

  • Những người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Senegal, ông Bassirou Diomaye Faye, tập trung bên ngoài trụ sở tranh cử, ngày 24/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Những người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Senegal, ông Bassirou Diomaye Faye, tập trung bên ngoài trụ sở tranh cử, ngày 24/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Ứng cử viên Tổng thống Senegal, ông Bassirou Diomaye Faye, bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Ndiaganiao ngày 24/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN