[Photo] Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp các đối tác Nhật Bản

  Nhân vật liên quan

  • Bí thư Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamLê Minh Khái

Hà Nội (TTXVN 25/5/2024) Ngày 25/5/2024, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản, dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 29, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Idemitsu và Tổng Giám đốc Công ty MOECO.

 • Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Tổng Giám đốc Công ty MOECO Harada Hidenori, ngày 25/5/2024. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản

 • Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Tổng Giám đốc công ty MOECO Harada Hidenori, ngày 25/5/2024. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản

 • Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Idemitsu, ông Sakai Noriaki, ngày 25/5/2024. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản

 • Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Idemitsu, ông Sakai Noriaki, ngày 25/5/2024. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản

 • Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Idemitsu, ông Sakai Noriaki, ngày 25/5/2024. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản

 • Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, ông Yamamoto Ichita, ngày 25/5/2024. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản

 • Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, ông Yamamoto Ichita, ngày 25/5/2024. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản

 • Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, ông Yamamoto Ichita, ngày 25/5/2025. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản