[Photo] Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Phó Thủ tướng Campuchia và Phó Thủ tướng Singapore

    Nhân vật liên quan

    • Bí thư Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamLê Minh Khái

Hà Nội (TTXVN 23/5/2024) Ngày 23/5/2024, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 29, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol và Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong.

  • Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong, ngày 23/5/2024. Ảnh: Xuân Giao - Pv TTXVN tại Nhật Bản

  • Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong, ngày 23/5/2024. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản

  • Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong, ngày 23/5/2024. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản

  • Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol, ngày 24/5/2024. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản

  • Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol, ngày 23/5/2024. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản