[Photo] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo

Hà Nội (TTXVN 6/12/2022) Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng ngày 6/12/2022, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo.

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)