[Photo] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước

Hà Nội (TTXVN 5/12/2022) Chiều ngày 5/12/2022, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chứng kiến lễ ký 11 văn kiện hợp tác giữa hai nước.

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy hợp tác trên cơ sở “Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” giữa Bộ Ngoại giao hai nước. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy hợp tác trên cơ sở “Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chứng kiến lễ ký các biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc về hợp tác chuỗi cung ứng khoáng sản cốt lõi; Hợp tác toàn diện trong lĩnh vực điện lực; và vấn đề Cộng gộp xuất xứ hàng hóa. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông giữa 2 nước. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chứng kiến lễ ký nghị định sửa đổi của Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong linh vực hải quan giữa Chính phủ 2 nước. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác văn hoá giai đoạn 2023 đến 2025 giữa Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch hai nước. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chứng kiến lễ ký Khung chương trình hợp tác về tài chính giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)