[Photo] Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X

  • Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X. Ảnh Nguyễn Dân - TTXVN

  • Toàn cảnh lễ bế mạc Đại hội. Ảnh Nguyễn Dân - TTXVN

  • Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN

  • Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X, Đặng Ngọc Tùng đọc diễn văn bế mạc Đại hội. Ảnh Nguyễn Dân - TTXVN

  • Đồng chí Tô Huy Rứa , Bí thư Trung ương Đảng , Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Ngọc Tùng được bầu là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X ( Nhiệm kỳ 2008-2013) . Ảnh Nguyễn Dân - TTXVN

  • Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN

  • Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tặng bức trướng chúc mừng Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN

  • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự đại hội Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN

  • Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới dự và trao tặng bức trướng chúc mừng Đại hội. . Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN

  • Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh tiếp các đại biểu quốc tế dự Đại hội lần thứ X Công đoàn Việt Nam.ảnh: Đinh Xuân Tuân-TTXVN