[Photo] Kỳ họp thứ năm, Quốc hội hội khóa XIV

  • Sáng 21/5/2018, Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XIV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN

  • Sáng 21/5/2018, Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XIV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Sáng 21/5/2018, Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XIV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN

  • Chiều 22/5/2018, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường để nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Nghe trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi); Thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Sáng 15/6/2018, tại Nhà Quốc hội diễn ra Lễ bế mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN

  • Sáng 15/6/2018, tại Nhà Quốc hội, diễn ra lễ bế mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Sáng 15/6/2018, tại Nhà Quốc hội, diễn ra lễ bế mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Sáng 15/6/2018, tại Nhà Quốc hội, diễn ra lễ bế mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Chiều 15/6/2018, tại Nhà Quốc hội diễn ra buổi họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ năm, Quốc hội hội khóa XIV. Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN