[Photo] Sách và văn hóa đọc

  • Chị em thanh niên đọc sách, báo trong giờ nghỉ trên công trường thủy lợi Đồng Mô - Ngải Sơn, Hà Tây (1972). Ảnh: Ngọc Quán - TTXVN

  • Trên đồng ruộng Nam Hà, nhóm cày bừa hợp tác xã Nam Hà phấn khởi đón đọc số báo đặc biệt về Hiệp định Pa-ri (1973). Ảnh: Văn Lạn - TTXVN

  • Công nhân mỏ than Mạo Khê (Quảng Ninh) đọc sách, báo sau giờ lao động (1975). Ảnh: Trần Sơn - TTXVN

  • Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức phát hành điện tử cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tiêu đề “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN