[Photo] Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 9/9/1969). Ảnh: Tư liệu TTXVN