[Infographics] Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Pháp (cập nhật đến 4/2023)

Hà Nội (11/4/2023)