[Infographics] Quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 15/9/2023) Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam từ nhiều năm qua. Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc vượt 100 tỷ USD, đây là thị trường đầu tiên đạt con số kỷ lục này. Tính riêng 8 tháng năm 2023, trao đổi thương mại giữa hai nước cũng đã đạt 105,46 tỷ USD, tương đương hơn 60% kim ngạch của cả năm 2022.