Quan hệ Việt Nam-Hà Lan: Những chuyến thăm cấp cao

* Về phía Việt Nam :

- 1/1995: Phó Thủ tướng Phan Văn Khải

- 10/2001: Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải

- 6/2007: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu

- 9/2008: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm

- 4/2009: Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

- 4/2010: Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng

- 9/2011: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

- 7/2017: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

- 3/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- 12/2022: Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức

* Về phía Hà Lan:

- 1993: Hoàng thân Clause-chồng Nữ hoàng Beatrix

- 6/1995: Thủ tướng Wim Kok

- 10/2005: Thái tử Willem Alexander

- 9/2006: Bộ trưởng Hợp tác Phát triển Agnes van Argenne

- 3/2008: Bộ trưởng Thương mại Frank Heemskerk và Bộ trưởng Hợp tác phát triển Bert Koenders

- 3/2011: Thái tử Willem-Alexander và Công nương Maxima

- 10/2012: Bộ trưởng Các vấn đề Châu Âu và Hợp tác Quốc tế Ben Knappen

- 6/2014: Thủ tướng Mark Rutte

- 5/2017: Hoàng hậu Maxima thăm Việt Nam, Đặc phái viên của TTK LHQ về tài chính toàn diện cho phát triển

- 2/2018: Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Sigrid Kaag

- 4/2019: Thủ tướng Mark Rutte 

- 1-2/11/2023: Thủ tướng Mark Rutte

                                                                       (Cập nhật đến tháng 10/2023)