[Photo] Quốc hội Bắc Macedonia phê chuẩn Chính phủ mới

Hà Nội (TTXVN 24/6/2024) Ngày 23/6/2024, các nhà lập pháp Bắc Macedonia đã bỏ phiếu thông qua Chính phủ mới do Thủ tướng Hristijan Mickoski đứng đầu. Trong cuộc bỏ phiếu lần thứ 3, Chính phủ gồm 20 Bộ đã nhận được 77 phiếu ủng hộ, 22 phiếu phản đối trong Quốc hội gồm 120 ghế.

  • Thủ tướng CH Bắc Macedonia Hristijan Mickoski và các thành viên Chính phủ mới, ngày 23/6/2024. Ảnh: IntelliNews/ TTXVN

  • Ông Hristijan Mickoski (thứ 3, trái) mừng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, tại Skopje, CH Bắc Macedonia, ngày 8/5/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Thủ tướng Bắc Macedonia Hristijan Mickoski (phía trước) phát biểu tại Quốc hội ở Skopje, ngày 23/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Thủ tướng Bắc Macedonia Hristijan Mickoski (giữa, hàng đầu) cùng các thành viên nội các mới tại Skopje, ngày 23/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN