[Photo] Quốc hội thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 25/10/2023) Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, chiều 25/10/2023, tại Hà Nội, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Quốc hội thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Quốc hội thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo nghị quyết. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN