"Nhân dân Hà Nội anh dũng đấu tranh bảo vệ Thủ đô yêu quý" (bài viết của phóng viên Hồng Hà báo "Tin tức Hà Nội" trên Bản tin Việt Nam Thông tấn xã, ngày 9/10/1954)