[Video] “Quyền lực đen” - Niềm tin bị đánh mất

Hà Nội (TTXVN 7/1/2024) “Cùng một lỗ kim, con kiến chui qua thì biết nhưng con voi lại không” – câu ca than của không ít người dân khi có những đảng viên, cán bộ, công chức, doanh nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những vụ việc kiểu “quyền lực đen” chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân giảm sút niềm tin vào Đảng, Nhà nước; là nguy cơ xuất hiện các biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.