Quyết định số 3424/QĐ-BVHTTDL công nhận Lễ hội truyền thống Đình Vạn Ninh là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Hà Nội (TTXVN 13/11/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 3424/QĐ-BVHTTDL ngày 10/11/2013, công bố Lễ hội Đình Vạn Ninh (thuộc thành phố phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) trở thành Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia.