[Photo] Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc"

Hà Nội (TTXVN 18/11/2023) Chiều 18/11/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt cuốn sách về Đại đoàn kết toàn dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

  • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt cuốn sách về Đại đoàn kết toàn dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

  • Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cuốn sách. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

  • Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai phát biểu về việc quán triệt, học tập nội dung cuốn sách. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

  • Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

  • Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

  • Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Minh Đức – TTXVN