Sáng 6/10/1957, Đoàn đại biểu Chính phủ Bulgaria do Chủ tịch Anton Yugov dẫn đầu đã đến Hà Nội

Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 7/10/1957.

 

Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 7/10/1957.