Sinh viên, học sinh Thủ đô nức lòng trong ngày hội lớn đón mừng anh cả Sukarno

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 26/6/1959