[Photo] Tân Thủ tướng Lawrence Wong tuyên thệ nhậm chức

Hà Nội (TTXVN 15/5/2024) Ngày 15/5/2024, vị Thủ tướng thứ tư của Singapore, ông Lawrence Wong, đã tuyên thệ nhậm chức tại buổi lễ được tổ chức trong khuôn viên Dinh Istana. Ông Wong vẫn kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính.

  • Ông Lawrence Wong (thứ 2, trái) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore ngày 15/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Ông Lawrence Wong (trái) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore ngày 15/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Ngày 15/5/2024, ông Lawrence Wong (ảnh, thứ 2 trái) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ tư của Singapore trong khuôn viên Dinh Istana. Ông Wong vẫn kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính nhằm đảm bảo tính liên tục và ổn định của đất nước. Ảnh: THX/ TTXVN

  • Ngày 15/5/2024, ông Lawrence Wong (ảnh) đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ tư của Singapore trong khuôn viên Dinh Istana. Ảnh: THX/ TTXVN