[Photo] Tàu Thần Châu-18 lắp ghép với Trạm vũ trụ Thiên Cung

Hà Nội (TTXVN 26/4/2024) Ngày 26/4/2024, nhóm 3 phi hành gia trên tàu Thần Châu-18 của Trung Quốc đã được đưa lên Trạm vũ trụ Thiên Cung và chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ. Sự kiện này đánh dấu đoàn phi hành gia thứ 4 lên làm việc tại trạm vũ trụ của Trung Quốc. Nhóm phi hành gia mới lên sẽ làm việc trong 6 tháng trên trạm Thiên Cung, dự định thực hiện các thí nghiệm “trong các lĩnh vực vật lý cơ bản về vi trọng lực, khoa học vật liệu vũ trụ, khoa học đời sống vũ trụ, y học vũ trụ và công nghệ vũ trụ”. Nhóm cũng sẽ thử tạo một bể cá trên tàu và tìm cách nuôi cá trong môi trường không trọng lực.

  • Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-18 rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc ngày 25/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-18 rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc ngày 25/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-18 rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc ngày 25/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN