[Video] Thanh niên xung phong trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội (TTXVN 19/3/2024) "Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ/ Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát/ Dù bom đạn, xương tan, thịt nát/ Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh". Đã 70 năm trôi qua, nhưng những câu thơ trong bài ''Hoan hô Chiến sỹ Điện Biên'' của nhà thơ Tố Hữu nói về tinh thần kiên cường, anh dũng của lực lượng thanh niên xung phong tham gia đảm bảo giao thông, vận chuyển lương thực, vũ khí cho chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vang vọng trong tâm thức bao thế hệ. Những chiến công, sự hy sinh to lớn của lực lượng thanh niên xung phong đã góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.