[Photo] Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội Khai hạ - Cầu an đầu năm mới 2024

Thành phố Hồ Chí Minh (TTXVN 16/2/2024) Ngày 16/1/2024 (Mùng 7 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), UBND quận Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh) và Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt phối hợp tổ chức Lễ hội Khai hạ - Cầu an tại Lăng Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.

  • Đại biểu thực hiện nghi thức khai ấn đầu Xuân (2/2024). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN.

  • Đại diện chính quyền và sở, ban, ngành Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Lễ hội Khai hạ - Cầu an tại Lăng Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt (2/2024). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN.

  • Ban Quý tế Lễ hội Khai hạ - Cầu an thực hiện nghi thức rước lễ vào điện thờ Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt (2/2024). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN.

  • Ban Quý tế Lễ hội Khai hạ - Cầu an thực hiện nghi thức rước lễ vào điện thờ Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt (2/2024). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN.

  • Ban Quý tế Lễ hội Khai hạ - Cầu an thực hiện nghi thức khai hạ (2/2024). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN.

  • Ban Quý tế Lễ hội Khai hạ - Cầu an thực hiện nghi thức hạ nêu (2/2024). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN.

  • Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thắp hương tại mộ Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt 92/2024). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN.