Thất bại nặng nề của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất

Đầu năm 1965, “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ ở miền Nam bị thất bại nặng nề. Để cứu vãn tình thế, tổng thống Mỹ quyết định sử dụng lực lượng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, mở cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc với quy mô và cường độ ngày càng mở rộng, khốc liệt.

Miền Bắc chuyển từ thời bình sang thời chiến, tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân rộng lớn: toàn dân đánh máy bay và tàu chiến địch, toàn dân làm công tác phòng tránh, toàn dân đảm bảo giao thông vận tải; đồng thời miền Bắc tăng cường chi viện toàn diện, mạnh mẽ sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam.

Khẩu đội cao xạ pháo bảo vệ vùng trời
Máy bay Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc
Phi công Mỹ bị quân và dân Hà Tĩnh bắt làm tù binh