[Video] Theo dấu chân chủ tịch Hồ Chí Minh tại nước Anh

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 19/5/2024) Trên hành trình 30 năm tìm đường cứu nước, chủ tịch Hồ chí Minh đã lưu lại ở nước Anh không lâu. Nhưng, ở chính nơi này được cho là lần đầu tiên Người đọc các tác phẩm của Karl Marx và Friendrich Engels, sau đó định hình tư tưởng chính trị, tìm ra con đường giải phóng dân tộc. PV TTXVN tại Anh đã ghi lại những nơi in dấu chân của Người.