[Infographics] Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô từ 1/7/2023

Hà Nội (TTXVN 29/6/2023) Nghị quyết 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe tô tô có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 và được thực hiện trong 03 năm. Người dân sẽ được quyền lựa chọn, cạnh tranh để sở hữu những biển số mà bản thân mong muốn.