Thông cáo về cuộc đi thăm của Bulgaria của Hồ Chủ tịch (18/8/1957)

Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 18/8/1957
Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 18/8/1957