[Video] Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Hà Nội (TTXVN 25/10/2023) Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 25/10, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn, với 470/472 phiếu tán thành (tương đương 95,14% tổng số đại biểu Quốc hội).

Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm