[Infographics] Thông tin về 9 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ

Hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị-xã hội lớn mạnh, rộng khắp. Đã có 9 đồng chí được bầu làm Chủ tịch Hội qua 12 nhiệm kỳ.